Kapasitet vann

Sisomar har tilgang på rent vann blant annet direkte fra Blåmannsisen.

Sisomar AS har konsesjon på å ta ut 100 kubikk med ferskvann / minutt fra Straumvatnet. Konsesjonen ble gitt fra NVE med krav om minstevannsføring.

Straumvatnet får tilsig fra henholdsvis Sisovatnet og Røirvatnet gjennom kraftstasjoner. Dette gir tilgang på rent vann blant annet direkte fra Blåmannsisen, det negative er lav temperatur. Den lave temperaturen kompenseres ved hjelp av samarbeid med Elkem Salten Verk hvor vi varmeveksler vårt råvann mot deres ovnskjølevann som gi oss tilgang på store mengder energi. Vi har også tilgang til sjøvann i samarbeid med Elkem som vi benytter oss av til bufring eller produksjon av stor smolt på 15 ppm sjøvann.

Ferskvann

100 kubikk / minutt (temperatur 1-12 grader gjennom året)

Sjøvann

25 kubikk / minutt (temperatur 3-18 grader gjennom året)

Energivann

Vi kjører en oppgradering av energiterminalen på Elkem og internt i anlegget som klargjør systemet for inntil 30 kubikk / minutt.
Pr i dag har vi 7 kubikk / minutt â 28 grader, innen medio september 2016 startes fase 1 av oppgradering opp som vil gi oss 18 kubikk / minutt â 28-30 grader.

Varmt sjøvann

Ca 2 kubikk / minutt / ovn i drift ca 20 grader.