Renseanlegg

Sisomar startet opp renseanlegget levert fra Sterner Biotek i april 2016.
Systemet har kapasitet til å ivareta kravene i omsøkt utslippstillatelse med utfôring på inntil 1.400 tonn for / år.

Prosessen kjøres helautomatisk etter følgende prinsipp:

  1. Reaktvann fra alle filtre i anlegget samles i en lagertank (0-1% tørrstoff)
  2. Reaktvannet pumpes over til sedimenteringstank hvor partikler bunnfeller (1-2% tørrstoff)
  3. Bunnfallet pumpes over til slamlager hvor det homogeniseres under omrøring (3-6% tørrstoff)
  4. Det homogeniserte slammet kjøres inn i flokkuleringstank hvor partiklene binder seg til hverandre.
  5. Slammet går over til skrupresse hvor vannet presses ut (30% tørrstoff)
  6. Når slammet kommer ut fra pressen går det inn i en shredder som bryter opp klumper før det går inn i tørken.
  7. Etter noen timer i ca 50 graders temperatur på ei båndtørke har vi fått et slam med 90% tørrstoff som lagres i bigbag.

Pr i dag har vi avtale med Norcem Kjøpsvik om leveranse av slammet til et forsøk med bruk av dette som brennstoff under sementproduksjonen.

Vi arbeider med en rekke prosjekter tilknyttet videre bruk av slammet som blant annet er meget rikt på fosfor.