25 års jubilanter i Sisomar AS

Sisomar hedret lørdag to ansatte, Hans Jørgen Kamfjord og Oddmund Karlsen for lang og tro tjeneste i bedriften.
Jubilantene ble feiret med overrekkelse av et bilde av Karl Erik Harr til Hans Jørgen og gullklokke til Oddmund.

Hans Jørgen ble ansatt innenfor vedlikehold i Sisomar 1. februar 1989.
Han var en del av et team på 4 innenfor vedlikehold som servet settefiskanleggene på Trollbukta og i Mørsvik i tillegg til oppdrag ved sjøanleggene.
Hans Jørgen er i dag vedlikeholdsleder ved settefiskanlegget og deltar også innenfor drift ved behov.

Oddmund begynte i Sisomar 1. desember 1990 og har hele tiden jobbet som røkter i bedriften.
Han kom til Sisomar i forbindelse med overtagelse av settefiskanlegget Jofi som senere ble kjent som Sisomar Mørsvik.
Oddmund sitt spesialfelt er logistikk og da i første rekke sortering/flytting av fisk.