Sisomar har signert kontrakt med entreprenør A. Moan angående graving, legging og lodding av 1000 meter Ø710 rør i tillegg til kontrakt med Plastsveis angående leveranse av Ø710 røret, betongmatter og sveising/kopling av røret. Dette er en utfordrende jobb som må gjennomføres på fjæren fra Lakseparken, gjennom varerør i...

Onsdag 17. februar gjennomførte vi brannøvelse ved Sisomar. Vi avdekket avvik ved varslingssystemet tilknyttet brann, dette viser at man ikke kan stole 100% på alle installasjoner til en hver tid! Vil anbefale alle å teste systemene for funksjon før uhellet er ute, etterpå er det for sent! Tiltak er...

Fauskebygg støyper gulvet i nytt administrasjonsbygg i dag. Alle varerør, varmekabler og vannrør inn/ut er lagt i grunnen. Arbeidet med reisverket starter opp over helgen. Vi ser frem til å komme inn i nytt administrasjonsbygg med alle fasiliteter til sommeren! Byggingen av hall F foregår på samme tid. Her har vi...

I forbindelse med bygging av hall F kommer vi til å rive det gamle administrasjonsbygget over nyttår. Nytt administrasjonsbygg vil bli ført opp mellom hall A og Acustus ned mot havet. Vi planlegger oppstart bygging så snart som mulig og satser på å flytte inn i mai 2016. Sisomar har...

Sisomar har fått på plass tillatelse til økning i produksjonen fra 6 million til 9 million smolt og et maksimalt fôrforbruk på 1.400 tonn fôr/år. Tillatelsen er gitt ut fra at vi oppfyller kravene som settes fra sektormyndighetene med hensyn til miljøkrav, fiskevelferd, vannføring samt utslipp fra anlegget. Hovedutfordringen har vært...

Våre kunder/eiere har signalisert behov for stor smolt (minimum 300 gram) for å sikre optimal utnyttelse av MTB samt nedkorting av produksjonstid i sjø. For å imøtekomme dette behovet har styret i Sisomar AS vedtatt å sette i gang bygging av hall F. Hall F kommer til å bli 27x95...

89 bedrifter i Nordland var kvalifisert til årets gaselleranking i regi av Dagens Næringsliv. Til vår store overraskelse kom Sisomar med på listen! For å kvalifisere til listen må bedriften ha: Levert godkjente regnskaper hvert år de siste fire årene Minst doblet omsetningen over fire år Omsetning på over 1 million...

Sisomar er ferdige med arbeidet i forbindelse med montering av ventil og rørgate i parken. Ø1000 røret som står igjen skal kappes ned i løpet av neste uke, gjerdet vil bli tatt ned samtidig. I forbindelse med arbeidet har Sisomar sørget for å få laget plass til...

Sisomar hedret lørdag to ansatte, Hans Jørgen Kamfjord og Oddmund Karlsen for lang og tro tjeneste i bedriften.
Sisomar planlegger å legge ned et nytt Ø710 rør fra samlestokken i nedkant av lakseparken og ned til anlegget i løpet av vinteren.