Onsdag 17. februar gjennomførte vi brannøvelse ved Sisomar. Vi avdekket avvik ved varslingssystemet tilknyttet brann, dette viser at man ikke kan stole 100% på alle installasjoner til en hver tid! Vil anbefale alle å teste systemene for funksjon før uhellet er ute, etterpå er det for sent! Tiltak er...

Fauskebygg støyper gulvet i nytt administrasjonsbygg i dag. Alle varerør, varmekabler og vannrør inn/ut er lagt i grunnen. Arbeidet med reisverket starter opp over helgen. Vi ser frem til å komme inn i nytt administrasjonsbygg med alle fasiliteter til sommeren! Byggingen av hall F foregår på samme tid. Her har vi...

I forbindelse med bygging av hall F kommer vi til å rive det gamle administrasjonsbygget over nyttår. Nytt administrasjonsbygg vil bli ført opp mellom hall A og Acustus ned mot havet. Vi planlegger oppstart bygging så snart som mulig og satser på å flytte inn i mai 2016. Sisomar har...

Sisomar har fått på plass tillatelse til økning i produksjonen fra 6 million til 9 million smolt og et maksimalt fôrforbruk på 1.400 tonn fôr/år. Tillatelsen er gitt ut fra at vi oppfyller kravene som settes fra sektormyndighetene med hensyn til miljøkrav, fiskevelferd, vannføring samt utslipp fra anlegget. Hovedutfordringen har vært...

Våre kunder/eiere har signalisert behov for stor smolt (minimum 300 gram) for å sikre optimal utnyttelse av MTB samt nedkorting av produksjonstid i sjø. For å imøtekomme dette behovet har styret i Sisomar AS vedtatt å sette i gang bygging av hall F. Hall F kommer til å bli 27x95...

89 bedrifter i Nordland var kvalifisert til årets gaselleranking i regi av Dagens Næringsliv. Til vår store overraskelse kom Sisomar med på listen! For å kvalifisere til listen må bedriften ha: Levert godkjente regnskaper hvert år de siste fire årene Minst doblet omsetningen over fire år Omsetning på over 1 million...

Sisomar er ferdige med arbeidet i forbindelse med montering av ventil og rørgate i parken. Ø1000 røret som står igjen skal kappes ned i løpet av neste uke, gjerdet vil bli tatt ned samtidig. I forbindelse med arbeidet har Sisomar sørget for å få laget plass til...

Sisomar hedret lørdag to ansatte, Hans Jørgen Kamfjord og Oddmund Karlsen for lang og tro tjeneste i bedriften.
Sisomar planlegger å legge ned et nytt Ø710 rør fra samlestokken i nedkant av lakseparken og ned til anlegget i løpet av vinteren.
Sisomar har hatt pålegg om dykking avløpet fra settefiskanlegget til to meter under lavvann.