Sisomar har fått på plass tillatelse til økning i produksjonen fra 6 million til 9 million smolt og et maksimalt fôrforbruk på 1.400 tonn fôr/år. Tillatelsen er gitt ut fra at vi oppfyller kravene som settes fra sektormyndighetene med hensyn til miljøkrav, fiskevelferd, vannføring samt utslipp fra anlegget. Hovedutfordringen har vært...

Våre kunder/eiere har signalisert behov for stor smolt (minimum 300 gram) for å sikre optimal utnyttelse av MTB samt nedkorting av produksjonstid i sjø. For å imøtekomme dette behovet har styret i Sisomar AS vedtatt å sette i gang bygging av hall F. Hall F kommer til å bli 27x95...

89 bedrifter i Nordland var kvalifisert til årets gaselleranking i regi av Dagens Næringsliv. Til vår store overraskelse kom Sisomar med på listen! For å kvalifisere til listen må bedriften ha: Levert godkjente regnskaper hvert år de siste fire årene Minst doblet omsetningen over fire år Omsetning på over 1 million...

Sisomar er ferdige med arbeidet i forbindelse med montering av ventil og rørgate i parken. Ø1000 røret som står igjen skal kappes ned i løpet av neste uke, gjerdet vil bli tatt ned samtidig. I forbindelse med arbeidet har Sisomar sørget for å få laget plass til...

Sisomar hedret lørdag to ansatte, Hans Jørgen Kamfjord og Oddmund Karlsen for lang og tro tjeneste i bedriften.
Sisomar planlegger å legge ned et nytt Ø710 rør fra samlestokken i nedkant av lakseparken og ned til anlegget i løpet av vinteren.
Sisomar har hatt pålegg om dykking avløpet fra settefiskanlegget til to meter under lavvann.
Ny utskipningsflåte ble fortøyd utenfor anlegget i dag. Flåten ble levert fra Helgeland Marinasystemer og har størrelse 4,7 x 20 meter
Sisomar blir et av de første anleggene i Nord-Norge som får på plass rensing av avløpsvannet fra anlegget.