Arbeid i lakseparken

Sisomar planlegger å legge ned et nytt Ø710 rør fra samlestokken i nedkant av lakseparken og ned til anlegget i løpet av vinteren.
Dette tiltaket må gjennomføres slik at vi kommer oss i posisjon til å ta ut konsesjonsvolumet på 100 kubikk/minutt fra vassdraget og er også avgjørende for å få nok vannkapasitet for en fremtidig planlagt utbygging av anlegget.

I forbindelse med dette arbeidet skal entreprenør A. Moan i samarbeid med Plastsveis starte arbeidet med avdekking av en samlestokk nedenfor Lakseparken i Straumen sentrum i starten av uke 44. Bakgrunnen for dette er at vi skal montere inn en DN700 ventil på samlestokken slik at vi kan kople det nye Ø710 røret til under full drift i anlegget senere.
Vi regner med at arbeidet vil ta cirka en uke inkludert graving, montering ventil samt bygging av kum over ventil/samlestokk.

Sisomar har planlagt dette arbeidet i lengre tid men har måttet avvente leveranse av fisk for å få ned vannforbruket i anlegget.
Vi har pr. i dag lav nok biomasse til å takle en stopp i den nye pumpestasjonen slik at den gamle pumpestasjonen kan levere alt nødvendig driftsvann til anlegget.

I forbindelse med arbeidet står vi i fare for å skade deler av arealet tilknyttet parken. Sisomar skal sørge for å sette parken i stand etter at arbeidet er ferdig men det kan hende den siste finpussen må avventes til våren med tanke på den kommende vinteren.