Brannøvelse ved Sisomar

Onsdag 17. februar gjennomførte vi brannøvelse ved Sisomar.

Vi avdekket avvik ved varslingssystemet tilknyttet brann, dette viser at man ikke kan stole 100% på alle installasjoner til en hver tid!
Vil anbefale alle å teste systemene for funksjon før uhellet er ute, etterpå er det for sent!
Tiltak er satt og avviket blir lukket de nærmeste dagene.

En av våre ansatte, Geir Roald Sagnes, jobber som frivillig ved Salten Brann.
Geir Roald sørget for at vi fikk låne nødvendig utstyr for slukkeøvelser og kjørte samtidig et kurs i bruk av utstyr.
Alle ansatte fikk testet slukking med henholdsvis pulver, skum og CO apparat.

Vi fikk erfare at det er variasjon i både effekt og bruksområde på de ulike apparattypene, god lærdom!