Dykking av avløp

Sisomar har hatt pålegg om dykking avløpet fra settefiskanlegget til to meter under lavvann.
Arbeidet med dette ble sluttført etter nærmere halvannen ukes arbeid og diverse utfordringer med hensyn til bunn-, dybde- og strømforhold.

Det er blitt lagt ned to stk Ø1000 rør som ble koplet sammen med de eksisterende avløpene i lagunen.
Rørene er loddet ned med 6 tonns betongmatter med senteravstand 6 meter som skal sikre at de ligger på plass for ettertiden.

Dybden og bunnforholdene ved resipienten var en utfordring som ble løst gjennom å bygge en 200 meter lang vei på nordsiden av rørene for å få loddet rørene fra landsiden ved hjelp av 40 tonns gravemaskin. Veien vil bli liggende en stund men vi skal flytte massen som er brukt og legge den på rørene for å sikre rørene pluss pynte på resultatet.

Avløpsrørene har endepunkt på følgende koordinat: 67N 21.342, 15Ø 35.586.
Punktet er merket med rød blåse, traseen til røret er merket med hvite blåser inntil videre.
Vi ber alle båteiere om å gå på østsiden av den røde blåsen som markerer endepunktet på røret for å unngå fare for skade på båt.
Sisomar arbeider med å få rørtraseen inn i gjeldende sjøkart samt få på plass farledsvisning i samarbeid med kystverket.

Informasjon om dette er også satt opp på hver enkelt pir i småbåthavna, på oppslagstavlen på Prix og vil komme på Sørfold Kommune sin hjemmeside i løpet av kort tid.

Vi må rette en stor takk til entreprenør A. Moan, Sørfold Industriservice, Plastsveis og Seløy Undervannservice for godt gjennomført arbeid!