Generelt om Sisomar

Sisomar er en bedrift med 30 års erfaring innenfor produksjon av kvalitetssmolt lokalisert på Straumen i Sørfold Kommune.

Våre ansatte har til sammen over 160 års erfaring med produksjon av smolt. Vi bruker gjennomstrømmingsteknologi i produksjonen i nye og moderne anlegg med gode rutiner for å sikre optimal produksjon.
Smolten leveres primært til eiere og et fåtall eksterne kunder.