Historikk

1986

Anlegget startes i 1986, 32 matfiskoppdrettere (Medlemmer av Nordland Fiskeoppdretterlag) / Elkem med 50 % hver av aksjene.

1988

1988, Overtagelse av JoFi, etablert som Sisomar Mørsvik.

1992 - 1993

1992/93, endring av eierstruktur.
7 selskap/enkeltpersoner kjøper alle aksjer.
Sisomar utvikles, kjøp av Røst laksefarm, Helnessund Laks mm.
Hadde på det meste over 40 årsverk, produksjon av 80 mill rognkorn (Aquagen) 5 matfiskkonsesjoner, 1 stamfiskkonsesjon, 2 settefiskanlegg med kapasitet på 7,5 mill smolt og stort yngelsalg til kunder i nord.

2000

2000, Fjord Seafood kjøper Sisomar AS.

2001 - 2002

2001/2002, nedgang i oppdrettsnæringen.

2002 - 2003

2002/2003, Strukturendring i FSN.
Resultat blir salg av en rekke settefiskanlegg langs kysten, settefisk Salten skal selges/ legges ned.
Ansatte fikk forkjøpsrett på kjøp av Trollbukta.
Driver Trollbukta videre med lav produksjon og stor smolt for å holde hjulene i gang, snitt levert på 200 gram.

2004

2004, Fjord Seafood selger til ansatte, 3 oppdrettere (Eidsfjord Sjøfarm, AS Aqua og Lofoten Sjøprodukter) og to private aksjonærer + ansvarlige lån fra Sørfold Kraftlag og Sørfold kommune

2007

2007, Eidsfjord Sjøfarm, Lofoten Sjøprodukter og AS Aqua kjøper alle aksjene i Sisomar AS.

2008

2008, Utbygging / renovering av anlegg starter opp!