Kapasitet smoltproduksjon

Sisomar har en tillatelse til produksjon av 9 millioner smolt og et fôrforbruk på 1.400 tonn i året.

Karvolum:

Sisomar har et totalt karvolum på 14.410 kubikk fordelt på våre 7 haller med en grunnflate på 13.000 kvadrat.

Startfôringen foregår i kar med 6 meters diameter, påvekst foregår i kar med diameter 10-12 meter.

Klekkerikapasitet på 18 stk Alvestad Marine klekkeskap, totalt 6,5 millioner rognkorn/innlegg.