Kapasitet vann

Sisomar har tilgang på rent vann blant annet direkte fra Blåmannsisen.

Sisomar AS har konsesjon på å ta ut 100 kubikk med ferskvann / minutt fra Straumvatnet. Konsesjonen ble gitt fra NVE med krav om minstevannsføring.

Straumvatnet får tilsig fra henholdsvis Sisovatnet og Røirvatnet gjennom kraftstasjoner. Dette gir tilgang på rent vann blant annet direkte fra Blåmannsisen, det negative er lav temperatur. Den lave temperaturen kompenseres ved hjelp av samarbeid med Elkem Salten Verk hvor vi varmeveksler vårt råvann mot deres ovnskjølevann som gi oss tilgang på store mengder energi. Vi har også tilgang til sjøvann i samarbeid med Elkem som vi benytter oss av til bufring eller produksjon av stor smolt på 15 ppm sjøvann.

Ferskvann

100 kubikk / minutt (temperatur 1-12 grader gjennom året)

Sjøvann

25 kubikk / minutt (temperatur 3-18 grader gjennom året)

Energivann

Etter en oppgradering av energiterminalen på Elkem i 2016 har vi kapasitet i dag inntil 30 kubikk / minutt med oppvarmet ferskvann på 25 grader. Vi kjører kaldt råvann og veksler dette mot ovnskjølevannet på Elkem i et lukket system som gjør at vi kan bruke det i produksjonen etterpå.

Varmt sjøvann

Ca 2 kubikk / minutt / ovn i drift ca 20 grader.