Legging av ny vanntilførsel på Sisomar

Sisomar har signert kontrakt med entreprenør A. Moan angående graving, legging og lodding av 1000 meter Ø710 rør i tillegg til kontrakt med Plastsveis angående leveranse av Ø710 røret, betongmatter og sveising/kopling av røret.
Dette er en utfordrende jobb som må gjennomføres på fjæren fra Lakseparken, gjennom varerør i E6 og videre nedover fjæra til anlegget på Sisomar.
Sisomar brukte samme leverandørene i 2011/2012 og vi anser det som en stor fordel å bruke samme mannskapet som sist for å minimalisere risiko i prosjektet

Rørene vil bli levert med båtslep fra Helgeland Plast på Mo førstkommende søndag.
Ber alle om å være oppmerksomme på at rørene vil bli lagt på innsiden av utskipningsflåtene våre i løpet av søndags ettermiddag.
Rørene vil bli liggende fortøyd her inntil mandag. Da får vi assistanse fra kollegaer i Marine Harvest for flytting av rør mot landfeste i E6.

Entreprenør A. Moan har startet arbeidet med å kartlegge kabler i traseen samt avdekke varerørene gjennom E6.
Pr i dag er det en liten maskin i sving men over helgen kommer de store på plass.

Vi planlegger oppstart av arbeidet rundt 1. mars, arbeidet vil foregå frem til påske oppstrøms E6.
Etter påske starter arbeidet nedstrøms E6.

Det beregnes 4-6 ukers arbeid på prosjektet, skal bli godt å komme i gang etter noen måneder med planlegging!