Mange spennende og utfordrende prosjekter ved Sisomar

I tillegg til produksjon av smolt har Sisomar mange spennende prosjekt på gang både over og under vann om dagene.

Pr i dag arbeides det med følgende:

Rensing av avløpsvann:
Sterner Biotek har startet arbeidet med montering av utstyret, regner med at dette skal være ferdig montert før påske.
Oppstart er planlagt til tirsdag 29. mars, da skal avløpet fra anlegget være renset i henhold til krav fra Fylkesmannen i Nordland.

Legging av nytt utskipningsrør:
Sørfold Industriservice, Plastsveis og ansatte fra Sisomar arbeider med lodding og legging av 2 stk Ø225 rør som skal legges frem til den nye utskipningsflåten ute i bukten. Vi regner med at arbeidet skal være ferdig i midten av neste uke.

Fortøyninger til ny utskipningsflåte:
Polardykk fra Bodø er i gang ute i bukta med å sette ut brønnbåtfortøyningene.
De rydder samtidig opp i fortøyningene som ble brukt i forbindelse med legging av avløpsrøret i høst og fjerner den gamle utskipningsflåten.

Legging av ny ferskvannsledning Straumen sentrum – Sisomar:
A. Moan har kommet godt i gang med arbeidet. I dag ble det nye Ø710 røret tredd gjennom varerøret i E6.
Vi regner med at kopling, lodding og nedgraving av røret frem til E6 skal være ferdig før påske.

Hall F og administrasjonsbygg:
Fauskebygg har litt arbeid igjen med hensyn til betongarbeider på ringmur hall F. Tirsdag i neste uke starter stålarbeidet til selve hallen.
I administrasjonsbygget har taket kommet på plass og isoleringen innvendig er snart ferdig. Vinduene skal komme i morgen, da blir bygget tett.