Midlertidig flytting av administrasjonen ved Sisomar

I forbindelse med bygging av hall F kommer vi til å rive det gamle administrasjonsbygget over nyttår.

Nytt administrasjonsbygg vil bli ført opp mellom hall A og Acustus ned mot havet.
Vi planlegger oppstart bygging så snart som mulig og satser på å flytte inn i mai 2016.

Sisomar har inngått en 6 mnd lang leieavtale med Indre Salten Energi om leie av det gamle administrasjonsbygget til Sørfold Kraftlag i Straumen sentrum.
Vi har startet flyttingen til det midlertidige administrasjonsbygget i dag og regner med å være ferdige i løpet av uken.

Vår nye post og besøksadresse det neste halvåret vil dermed bli Straumvassveien 2.