Ny bestenotering etter utsett av smolt

Sisomar har en målsetning om maksimalt 0,5% dødelighet pr 30 dager etter utsett, denne ble nettopp slått med god margin!

Sisomar leverte 300.000 0-årig smolt til Ellingsen Seafood lokalitet Tjajneluokta i Tysfjord 25. august i år.

Vi har fått innrapportert rekordlave 0,05% dødelighet pr 30 dager som er det beste resultatet vi har opplevd noen gang.

Sisomar jobber hardt med fiskevelferd og kvalitet på produktet vårt.
Eierne av Sisomar har investert betydelige beløp for å gjøre oss rustet til å øke effektivitet, produksjon samt fiskevelferden i anlegget.
Tilbakemeldingen fra Ellingsen Seafood viser at satsningen på anlegget i kombinasjon med dyktige fagfolk i produksjonen gir resultat som vi kan være stolte av.

Må også fremheve Ellingsen Seafood for arbeidet de har lagt ned på sin lokalitet, dette viser at næringen har fokus på fiskevelferd og god drift!