Ny utbygging ved Sisomar AS

Våre kunder/eiere har signalisert behov for stor smolt (minimum 300 gram) for å sikre optimal utnyttelse av MTB samt nedkorting av produksjonstid i sjø.

For å imøtekomme dette behovet har styret i Sisomar AS vedtatt å sette i gang bygging av hall F.

Hall F kommer til å bli 27×95 meter stor og vil bli den største hallen vi har ført opp.
Grunnarbeidet er startet med hensyn til klargjøring av tomt.

Hall F vil bli bygget med tanke på produksjon av en maksimal stående biomasse på 200 tonn, snittvekten vil dermed bli avgjørende for antallsproduksjonen.
Viktige parametere som tetthet og CO2 grense er satt lav slik at vi mest sannsynlig kan øke biomasseproduksjonen ut over 200 tonn.

Til forskjell fra mange andre storsmoltprosjekter som er under bygging satser Sisomar på gjennomstrømming.
Bakgrunnen for dette er at vi har areal, ferskvann/sjøvann samt energivann tilgjengelig i tilstrekkelige mengder for å produsere smolt med kort omløpshastighet.

Hallen vil bli bygget på tomten til det gamle uteanlegget samt tomten til dagens administrasjonsbygg.
Sisomar planlegger derfor å føre opp nytt administrasjonsbygg mellom Sisomar og Acustus.
Arbeidet med administrasjonsbygget vil starte samtidig som hall F. Vi har inngått avtale med ISE om leie av det gamle administrasjonsbygget til Sørfold Kraftlag i byggeperioden.