Ny utslippstillatelse ved Sisomar

Sisomar har etter søknad fått ny akvakulturtillatelse til produksjon av smolt.
Den nye utslippstillatelsen gir oss tillatelse til en produksjon av 12 million smolt og et fôrforbruk på inntil 2.200 tonn fôr pr. år.

Den nye tillatelsen innebærer at vi har ca 700 tonn med fôr tilgjengelig til å øke produksjonen av smolt, enten gjennom antall men først og fremst tar vi sikte på å øke snittvekten fra 200 gram til 300 gram på dagens antall.

De første forberedelsene på økt produksjon er gjennomført, renseanlegget ble utvidet høsten 2019 til en kapasitet som dekker fôrforbruket i ny tillatelse.