Nyansettelser i Sisomar

Sisomar har ansatt to nye medarbeidere siden nyttår.
Vi ønsker med dette de nyansatte velkommen til teamet som produserer kvalitetssmolt til eierne våre!

John-Robin Johnsen ble ansatt som bedriftselektriker 2. januar.
John-Robin har fagbrev innenfor elektro. Han har lang erfaring fra arbeid ved Sisomar siden han har vært innleid som elektriker hos oss siden 2014 og deltatt i utbygging av hall A, E, F og G samt vedlikehold av installasjoner for øvrig.
John-Robin sine oppgaver i bedriften vil være tilknyttet vedlikehold av installasjoner, deltakelse i vaktordning samt deltakelse i drift ved behov.

Vibeke Finvik ble ansatt som lærling i akvakulturfaget 6. mars.
Vibeke har jobbet innenfor helseomsorg i Sørfold kommune og skal nå inn til oss for å vise omsorg for fisk.
Hun vil få driftsansvar i hall G sammen med en av våre fast ansatte og vil delta i ordinær drift i resten av anlegget ved behov.