Rensing av avløp

Sisomar blir et av de første anleggene i Nord-Norge som får på plass rensing av avløpsvannet fra anlegget.

24. juni signerte vi avtale med Sterner Biotek om rensesystem som skal ivareta rensekravet som er pålagt driften ved anlegget. Systemet er dimensjonert for dagens og fremtidige krav til eventuell økt produksjon og skal takle en utfôring på inntil 1.400 kg fôr / år.