Ny hall tatt i bruk på Sisomar

Hall E ble tatt i bruk 1. juni i år. Dette er den 5 hallen bygget siden 2008 og gjør oss nå i stand til å få full utnyttelse av hele anlegget på en optimal måte.

Leverandørene til hall E har vært Akva Group/Plastsveis på teknisk/kar/rørleveranse, Acustus Haller som hall-leverandør, ISE på elektro, Fauskebygg på betong samt Sørfold Industriservice på grunnarbeid.