Smoltproduksjon

Smoltproduksjonen foregår i kar med volum fra 200-250 kubikk med god kontroll på vannkvalitet, fôring og drift. Vi kan styre temperaturen i produksjonen året gjennom ved hjelp av varmeveksling av avløpsvann mot råvann og energivann fra Elkem. Smolten kan tilbys salinitet på karnivå ved behov.

Smoltifiseringen foregår ved hjelp av lysstimuli, dette betyr at vi kan bestemme hvilken uke smolten skal leveres på i god tid i forveien.

Vaksinering av smolt gjøres pr i dag med to stk Scala Mascon maskiner, prosessen er helautomatisert.

Vaksineringen foregår i slutten av mørkeperioden av lysstyringen for å sikre at døgngradssummen er tilstrekkelig til å gi immunitet ved utsett. Smolten leveres via egen flåte utenfor anlegget hvor brønnbåten legger til. Smolten pumpes til båten i lukket system.