Smoltproduksjon

Smoltproduksjonen foregår i kar med volum fra 200-300 kubikk med god kontroll på vannkvalitet, fôring og drift. Vi kan styre temperaturen i produksjonen året gjennom ved hjelp av varmeveksling av avløpsvann mot råvann og energivann fra Elkem. Smolten kan tilbys salinitet på karnivå ved behov.

Smoltifiseringen foregår ved hjelp av tilvekst i kombinasjon med fôring, dette betyr at vi kan bestemme hvilken uke smolten skal leveres på i god tid i forveien.

Vaksinering av smolt gjøres pr i dag med to stk Scala Mascon maskiner, prosessen er helautomatisert.

Vaksineringen gjennomføres ved snittvekt 35-50 gram, tidspunkt for vaksinering tilpasses for å sikre at døgngradssummen er tilstrekkelig til å gi immunitet ved utsett. Smolten leveres via egen arbeidsplattform utenfor anlegget hvor brønnbåten legger til. Smolten pumpes til båten i lukket system.