Stadig nye utbedringer ved Sisomar AS

2016 har båret preg av bygging, renovering, riving og installasjon av mye nytt utstyr.
På samme tid har det vært gjort en formidabel innsats med å produsere frem 7,5 million smolt â 100 gram i løpet av driftsåret.
Dette er ny rekord for anlegget og det gledelige er at kvaliteten på fisken har vært tilfredsstillende i forhold til våre interne krav samt gode tilbakemeldinger fra kundene.

I løpet av 2016 har vi gjennomført mange relativt store prosjekt, de mest sentrale er følgende:

  • Hall F, storsmolthall med kapasitet på 200 tonn stående biomasse, planlagt produksjon på 2,5 million smolt â 200-400 gram / år
  • Utvidet ferskvannsuttak, det ble lagt ca 2 km med Ø710 rør fra Straumen sentrum til Sisomar som gjør at vi kan utnytte konsesjonen på 100 kubikk ferskvann / minutt
  • Renovert energiterminalen ved Elkem og gjort klart for økning av energivannstilgang fra 7 kubikk / minutt â 18 grader til 30 kubikk/minutt â 26-28 grader.
  • Installasjon av 2 stk Mascon vaksineringsmaskiner, den første tatt i bruk desember 2016, den andre startes februar 2017
  • Installasjon av nytt sorteringsutstyr, klart til start medio januar 17
  • Flyttet inn i nytt administrasjonsbygg
  • Tatt i bruk renseanlegg på avløpet fra anlegget.
  • Bygget nytt ensilasjehus
  • Skiftet ut avløpskasser i hall B til system levert fra Plastsveis.

Vi jobber aktivt hele tiden med å forbedre oss, prosjektene ovenfor er sentrale i denne forbedringsprosessen.
Resultatene begynner å komme for dagen allerede, vi klarte å levere våre første laster med stor smolt fra nye hall F før nyttår.

Stor takk til alle store og små leverandører!

Ikke minst takker vi våre eiere som lar oss få lov til å videreutvikle anlegget slik at vi er rustet for fremtiden og forhåpentligvis kan levere et enda bedre produkt!