Startforing / Påvekst

Stabil temperatur i startfôringen sikres ved hjelp av varmepumpe i kombinasjon med energivann fra Elkem. Temperaturreguleringen skjer automatisk opp mot valgt settpunkt.

Vi har en klar oppfatning av at antallet på karnivå bør holdes lavt for å opprettholde problemfri drift.

All yngel startfôres i 6 meters kar med 1,7 – 2 meter vannstand og bruk av Bettenautomater for å sikre god fordeling av fôr i vannmassene.
Vi starter med lave antall i startfôring for at fisken skal stå i ro så lenge som mulig (10-20 gram) for deretter direkte sortering til smoltavdelinger for påvekst og vaksinering.

Produksjonen av stor smolt gjennomføres med ferdig smoltifisert fisk som tilbys 15 promille sjøvann i hall F.