Utvidet produksjon ved Sisomar

Sisomar har fått på plass tillatelse til økning i produksjonen fra 6 million til 9 million smolt og et maksimalt fôrforbruk på 1.400 tonn fôr/år.

Tillatelsen er gitt ut fra at vi oppfyller kravene som settes fra sektormyndighetene med hensyn til miljøkrav, fiskevelferd, vannføring samt utslipp fra anlegget.

Hovedutfordringen har vært å finne god nok teknologi for å innfri rensekravene vi har blitt pålagt.
Sisomar har arbeidet gjennom flere år med denne problematikken og i januar i år kom det endelig en løsning levert av Sterner Biotek.

Vi har valgt å samarbeide med Sterner Biotek om leveransen, rensesystemet skal igangsettes 1. februar 2016.

Sisomar er det første anlegget i Nord-Norge som får en helhetlig løsning for rensing av avløpsvann med et biprodukt som består av 90% tørrstoff.

Biproduktet er rikt på fosfor og karbon og må betraktes som en ressurs.
Vi samarbeider med flere instanser for å finne en fornuftig bruk av produktet, det blir spennende å se hvilken løsning som blir valgt.