Utvikling av Sisomar fra 2008 til 2016

Mye har skjedd de siste årene.
Vi har hatt en rivende utvikling takket være solide og gode eiere som har investert mye i anlegget.
Vi har økt produksjonen fra knappe to million smolt til dagens kapasitet på 7,5 million smolt samtidig som bemanningen ikke har økt takket være ny teknologi og fokus på å lette arbeidsoppgavene.

Nedenfor står noen hovedtrekk i utviklingen:

2008:
Bygging av hall C, ny startfôringshall med 15 stk Ø 6 m kar inklusive klekkeri.
2010:
Oppstart ny pumpestasjon og ny vanntilførsel fra Straumvatnet. Øker vannflow fra 28 til 70 kubikk / minutt.
2011:
Ny konsesjon på plass, tillatelse til økning av produksjon fra 2,5 til 6 million smolt.
Dobbeltsikring av avløp på plass.
Riving av utskipningsanlegg
2012:
Bygging av hall B, påveksthall med 12 stk Ø11 m kar
2013:
Renovering av hall D. Plukket ut 200 stk kar Ø1-Ø3 meter inklusive vannbehandling og erstattet med 20 stk Ø6 m kar til startfôring.
2014:
Bygging av hall A, påveksthall bestående av 12 stk Ø11 m kar
Bygging av nytt klekkeri til startfôringshall C og D
Riving av gammelt uteanlegg fra 1986.
2015:
Bygging av hall E, påveksthall bestående av 4 stk Ø10 m kar
Oppgradering av energiterminal fase 1, øker temperatur fra 18 til 28 grader i minuttet
Dykking av avløp på plass.
Konsesjon på produksjon av 9 million smolt på plass.
Riving av administrasjonsbygg fra 1986.
2016:
Bygging av hall F, påveksthall bestående av 12 stk Ø12 m kar til produksjon av stor smolt
Renseanlegg startet opp, avløpene er renset!
Nytt administrasjonsbygg tas i bruk 1. juli.
Oppgradering av energiterminal fase 2, øker flow fra 7 til 18 kubikk / minutt
Legging av ny vanntilførsel, øker flow fra 70 til 100 kubikk/minutt.