Klekkeri

Oppfølging av driften i klekkeriet er meget viktig og utføres av våre svært kvalifiserte medarbeidere.

Startforing

Vi har svært stabil temperatur i startfôringen ved hjelp av varmepumpe og energivann fra Elkem.

Smoltproduksjon

Smoltifiseringen foregår med lysstimuli. Dette betyr at vi kan bestemme hvilken uke smolten skal leveres.