Klekkeri

Sisomar har 5 ulike rogninnlegg i året. Hovedklekkeriet til normalsmoltproduksjon har innlegg i nov/des for høstfisk og i mars/april for vårfisk.
Klekkeriet i hall G hvor vi legger inn rogn til produksjon av stor smolt har innlegg i august, januar og april.

Rogna legges inn på temperaturen som er i rogneskene ved ankomst og økes til maks 8 grader gradvis i produksjon.

Oppfølging av driften i klekkeriet er meget viktig og utføres av våre svært kvalifiserte medarbeidere.

Rogna legges inn i klekkeskap fra Alvestad Marine.
Systemet har vist seg å fungere godt i anlegget vårt og bidrar positivt til en god start i produksjonen.

Vi har pr i dag en langsiktig rognavtale med Aquagen som leverandør av rogn til selskapet.