Klekkeri

Hovedinnleggene er i nov/des for 0-åring og i mars/april for 1-åring. Rogna legges inn på temperaturen som er i rogneskene ved ankomst og økes til maks 8 grader gradvis i produksjon.

Oppfølging av driften i klekkeriet er meget viktig og utføres av våre svært kvalifiserte medarbeidere.

Rogna legges inn i klekkeskap fra Alvestad Marine.
Systemet har vist seg å fungere godt i anlegget vårt og bidrar positivt til en god start i produksjonen.

Vi har pr i dag en langsiktig rognavtale med Aquagen som leverandør av rogn til selskapet.