Renseanlegg

Sisomar startet opp renseanlegget levert fra Sterner Biotek i april 2016.
Systemet ble bygget ut i 2019 og har kapasitet til å rense avløpsvannet etter krav i  utslippstillatelse med utfôring på inntil 2.200 tonn for / år.

Prosessen kjøres helautomatisk etter følgende prinsipp:

  1. Reaktvann fra alle filtre i anlegget samles i en lagertank (0-1% tørrstoff)
  2. Reaktvannet pumpes over til sedimenteringstank hvor partikler bunnfeller (1-2% tørrstoff)
  3. Bunnfallet pumpes over til slamlager hvor det homogeniseres under omrøring (3-6% tørrstoff)
  4. Det homogeniserte slammet kjøres inn i flokkuleringstank hvor partiklene binder seg til hverandre.
  5. Slammet går over til skrupresse hvor vannet presses ut (30% tørrstoff)
  6. Når slammet kommer ut fra pressen går det inn i en shredder som bryter opp klumper før det går inn i tørken.
  7. Etter noen timer i ca 50 graders temperatur på ei båndtørke har vi fått et slam med 90% tørrstoff som lagres i bigbag.

Det ferdig tørkede slammet har blitt levert blant annet til Norcem Kjøpsvik som brennstoff under sementproduksjonen.
Vi har i dag en avtale med Grønn Gjødsel som tar imot slammet og bruker dette som en bestanddel i produksjon av gjødsel for salg/eksport.